Všeobecné odporúčania pre návštevníkov tanečnej školy RIVERPARK DANCE SCHOOL

 

Včasný príchod na hodiny

Svojím včasným príchodom si zabezpečíte dostatočný komfort na prezliekanie a svoju prípravu na hodinu.

Zároveň tým prejavíte svoj rešpekt  k lektorovi a ostatným účastníkom hodiny.

 

Oblečenie a obuv

Na cvičenie a tanec  je ideálne oblečenie v ktorom sa budete cítiť pohodlne a nebude Vás obmedzovať vo voľnom pohybe.

Obuv  na cvičenie  by mala byť čistá a nemala by zanechávať čierne šmuhy na podlahe.

S výberom vhodnej tanečnej  obuvi na konkrétne tanečné štýly Vám radi poradíme na recepcii.

Konverzácie počas hodiny

Budeme sa tešiť, ak na hodiny prídete so svojimi priateľmi.  Zároveň Vás však prosíme, aby ste v záujme rešpektovania lektora a ostatných účastníkov obmedzili  súkromnú konverzáciu na minimum.

Na cvičenie a tanec sa tak budete môcť lepšie sústrediťJ

 

Cvičenie na karimatkách

Na hodiny, počas ktorých sa cvičí na karimatkách, si noste uteráky, ktoré  si pre zvýšenie hygieny prestrite počas cvičenia na karimatku.

 

Pitný režim, jedlo v sále

Dbajte na dodržiavanie pitného režimu. Vodu si  noste vždy v plastových fľašiach, nie v pohároch či sklenených fľašiach . Predídete  tak možným zraneniam.

 

Do sály nie je vhodné nosiť si jedlo.

 

Zranenia, tehotenstvo

Vo vlastnom záujme informujte lektora pred hodinou o svojich zdravotných problémoch, zraneniach prípadne iných okolnostiach ktoré by mohli poškodiť  Vaše zdravie pri cvičení alebo tanci.

Cvičte a tancujte s ohľadom na svoje schopnosti a možnosti tak, aby Vám pohyb prinášal radosťJ

 

Prajeme Vám príjemne strávený čas v našej tanečnej škole.