Morongovci

Fero a Barborka

Fero

Fero vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor pedagogika ľudového tanca. Pôsobí nielen ako interpret (FS Marína, US Lúčnica – sólista 1996 – 2003, JAN (GASP) Husľovačka, Dragúni), pedagóg na Slovensku aj v zahraničí (DFS Vienok, FS Technik, VUS Ondráš, Brno (CZ) Táncház, Budapešť (HU) Festival Rozstaje, Krakov (PL) Lublin (PL)) ale aj ako vynikajúci choreograf, ktorý sa podpísal pod zaujímavé a výnimočné tance v mnohých súboroch a na mnohých súťažiach (DFS Vienok, Bratislava DFS Čečinka, Bratislava FS Háj, Rimavská Sobota, FS Technik, laureát Akademického Zvolena 2005 a 2007, Akademická Nitra 2008, 2012, Celoštátna súťaž tvorivých choreografii 2012, Golden Brige – Budapešť 2012, FS Technik – Folklove, SĽUK -,,Tancovali naši vašim“ , Dragúni – Husľovačka I, Husľovačka II).

Autorsky a réžijne sa podieľal na rôznych umeleckých projektoch (Bratislavské hudobné slávnosti, Istropolitana, MFF Východná, MFF Myjava, Podpolianske folklórne slávnosti v Detve, FF Koliesko – Kokava n.Rimavicou, tanečných programov: V zrkadle času, Už sa fašiang kráti, …). Tiež sa realizoval ako producent a dramaturg programov Tanečný dom, Nay tanečný dom na festivale Bažant Pohoda a spolupracoval s TV Markíza.

Fero je jedným zo zakladateľov hnutia Tanečný dom, 2002.

Barborka

Barborka vyštudovala Vysokú školu múzických umení, odbor pedagogika ľudového tanca. Ako interpret pôsobila v mnohých folklórnych súboroch ako DFS Vienok, u.s. Lúčnica, Dragúni DFS Vienok, FS Technik i na Tanečnom dome. Svoje bohaté tanečné skúsenosti využila aj ako choreografka v súboroch DFS Vienok (DFS Kobylka – umiestnenie na súťaži choreografií DFS Bratislavský kraj), FS Technik (laureát Akademického Zvolena 2007, Akademická Nitra 2010, 2012), Golden Brige (Budapešť 2012), SĽUK – (Chorea Slovaca 2011), Dragúni (Husľovačka 1, Husľovačka 2). Prednášala tiež na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa (Nitra od 2005 Katedra etnológie a etnomuzikológie). Barborka príležitostne prednášala a pedagogicky pôsobila aj na AMU v Prahe a vo VUS Ondráš v Brne.

Spolupracovala a podieľala sa na príprave a realizácii viacerých umeleckých projektov (Tanečný dom, NAY Tanečný dom), pripravila programy v rámci známych folklórnych festivalov (Východná, Myjava, Koliesko – Kokava nad Rimavicou) a zúčastnila sa pri vedeckej dokumentácii (Tradičná tanečná kultúra regiónov Slovenska). Bola členkou v odborných porotách – súťaž choreografií DFS, súťaž choreografií FS, Šaffova ostroha a taktiež sa aktívne zúčastnila na viacerých vedeckých podujatiach (Współczesnie procesz kulturowe w Europie środkowej, Tešín – Poľsko, 3. etnochoreologický seminár, Praha, 29. etnomuzikologický seminár, Bratislava, 32. etnomuzikologický seminár, Mojmírovce).

Hodiny s Morongovcami

REZERVUJTE SI HODINU ONLINE

Rezervovať online