Monika

Monika je absolvent 8 ročného konzervatória Evy Jaczovej so zameraním na moderný tanec (pod vedením Bibiany Lanczovej). Počas štúdia na konzervatóriu spolupracvala s Joe Alegadom (technika Jose Limona), ktorý vytvoril pol hodinové vystúpenie na absolventský koncert. Následne pokračovala v štúdiu na VŠMU po bakalársky ročník, kde mala možnosť spolupracovať s významným choreografom a pedagógom Antonom Lachkým. Zameranie jej bakalárskej práce bolo na jazzovú tanečnú techniku. Po úspešnom zvládnutí konkurzu v Londýne bola prijatá na pol ročný medzinárodný program Dance journey v Izraeli, ktorý organizuje Kibbutz Contemporary Dance Company. Tam bola jedinou Slovenkou a stretla tanečníkov z celého sveta. Mali množstvo workshopov, vlastnú choreografickú tvorbu a naštudovali si repertoár KCDC…(zameranie súčasný tanec). Po návrate sa dostala do rakúskeho projektu, kde si naštudovala operetu Grofka Mariza s predstaveniami v Morbischi. Prijali ju naspäť na vysokú školu, kde si momentálne dokončujem magisterský stupeň na VŠMU v odbore didaktika moderného tanca a plánuje si robiť diplomovú prácu so zameraním na techniku Jose Limona. Vyučovala tiež balet, jazz a moderný tanec.

howdance a Moderna)

REZERVUJTE SI HODINU ONLINE

Rezervovať online