Tanečná príprava od 6r.

Tanečná príprava  pre deti od 6 rokov je zameraná na osvojenie základov jednotlivých tanečných techník – najmä jazzový, moderný a klasický tanec. Deti sa na hodinách oboznámia so špecifikami  týchto tanečných štýlov už podrobnejšie. Súčasťou hodín je aj tanečná prax, ktorá pozostáva z vytvárania a nácviku jednotlivých tanečných variácií a choreografií…

Veronika

Tancom žije od svojich 7 rokov, kedy  prvýkrát začala navštevovať tanečný klub Jessy, kde prešla všetkými vekovými kategóriami.
Neskôr sa stala žiačkou Základnej umeleckej školy (SZUŠ) v Liptovskom Hrádku, kde absolvovala I. a II. stupeň tanečného odboru.
V tanečnom klube Jessy sa venovala hlavne scénickému tancu a show dance. V SZUŠ si svoje skúsenosti rozšírila o schopnosti z jazzového, moderného, klasického a ľudového tanca. Počas pôsobenia v SZUŠ Lipt. Hrádok a TK Jessy absolvovala mnoho koncertov, tanečných vystúpení, školení, súťaží a workshopov.

Rezervujte si hodinu online

Rezervovať online