Súčasný tanec

Tanečný štýl, ktorý vychádza z biomechanických princípov ľudského tela a podporuje ich správne nastavenie. Táto forma tanca prináša mnoho benefitov pre ľudské telo, lebo pracuje s telom v jeho komplexnej forme a rešpektuje jeho fyziologickú podstatu. Inými slovami po tejto hodine môžete očakávať, že vaše telo sa bude cítiť oveľa pružnejšie a naladenejšie do nového týždňa. Dôvodom je postupne nabaľovanie pohybov, ktoré vo finále budú predstavovať jednu komplexnú tanečnú variáciu pri ktorej každá časť tela je v súlade s ostatnými. Tento typ hodiny je vhodný ako pre začiatočníkov tak aj pre zdatných tanečníkov. Môžete sa tešiť na hodinu plnú tanca a dobrej nálady z pohybu.

Monika

Monika je absolvent 8 ročného konzervatória Evy Jaczovej so zameraním na moderný tanec (pod vedením Bibiany Lanczovej). Počas štúdia na konzervatóriu spolupracvala s Joe Alegadom (technika Jose Limona), ktorý vytvoril pol hodinové vystúpenie na absolventský koncert. Následne pokračovala v štúdiu na VŠMU po bakalársky ročník, kde mala možnosť spolupracovať s významným choreografom a pedagógom Antonom Lachkým. Zameranie jej bakalárskej práce bolo na jazzovú tanečnú techniku.

Rezervujte si hodinu online

Rezervovať online