Port De Bras

PortDeBras je správne prevedenie cvikov v ladnom pohybe, ktoré Vám bude prinášať radosť z pozitívneho vplyvu na Vaše telo, ale rovnako – a možno aj viac – na Vašu dušu.

PortDeBras zlepšuje správne zapojenie hlbokých aj povrchových svalov pri každodennom pohybe.

PortDeBras je tréning spájajúci posilňovanie a strečing v ladnom a plynulom pohybe za doprovodu príjemnej hudby. Hodina prináša nielen neočakávané posilnenie celého tela, ale aj psychickú relaxáciu a pripravuje telo na každodenný život s využitím výhod tanečne založeného tréningu.

Pravidelné cvičenie rozvíja pohybovú koordináciu, estetiku pohybu, zmysel pre rytmus, kontrolu pohybu a držanie tela.

PortDeBras je koncept založený na tanci pre všetkých. Je to nový spôsob fyzického vyjadrenia svojej vnútornej kreativity.

PortDeBras je harmonizujúce cvičenie určené pre všetkých, ktorí radi objavujú nové formy pohybových cvičení, obľubujú tanec a zároveň chcú efektívne a rovnomerne rozvíjať svoju telesnú a duševnú harmóniu. Cvičenie zlepšuje pohybovú koordináciu, kontrolu pohybov celého tela, pohyby paží a držanie tela.

Jeho cieľom je zlepšovať správne a efektívne zapojenie svalov podieľajúcich sa na správnom držaní tela a vytvárať zdravé pohybové návyky. Podobne ako iné programy Body and Mind, prináša PortDeBras psychickú relaxáciu. Vďaka esteticky plynulým pohybom v harmonickom súlade s motivujúcou a zároveň ukľudňujúcou hudbou, pravidelnému dýchaniu a koncentrácii na vlastné telo býva zážitok z cvičenia neopakovateľný.

PortDeBras je určené pre všetky vekové a výkonnostné skupiny, bez potreby tanečných základov.

Z hodiny sa tešia nielen ľudia s predchádzajúcimi tanečnými skúsenosťami, ale ešte viac klienti bez predchádzajúcich tanečných skúseností, ktorí objavili cestu, ako sa radovať z pohybu vychádzajúceho z tanca.

Helena

Aktívnemu cvičeniu sa Hellena začala venovať počas vysokej školy, začínala ako inštruktorka aerobiku. S prichádzajúcimi novými formami cvičenia postupne rokmi prešla azda všetkými druhmi od BodyWorku cez HiLow Aerobic, Step Aerobic, FitBall Aerobic až po Spinning. Neskôr, vzhľadom na jej pracovné vyťaženie vo svojej profesii obmedzila predcvičovanie, ale ako aktívny cvičenec sa venovala klasickému aerobiku a so záujmom sa zúčastňovala rôznych pohybovo zameraných kongresov.

Rezervujte si hodinu online

Rezervovať online