Limon

Technika José Limona je tanečný štýl, ktorý sa považuje za gestický, no pritom veľmi logický a telu spontánny. Využíva prvkový materiál španielských tancov, zameriava sa na využitie elasticity svalov, dynamiku a frázovanie pohybu pomocou dychu, či izoláciou jednotlivých častí ľudského tela s využitím ich tiaže. Dôležitým aspektom je pohyb tela a jeho časti na princípe pohybu kyvadla a jeho dráhy, v rámci ktorej sa mení dynamika pohybu. To znamená, že pracuje s konceptom gravitácie a využíva ho vo svoj prospech. Minimalizuje nadbytočnú svalovú prácu a pôsobí veľmi vzdušne. Táto technika je vhodná pre mladých tanečníkov s istými pohybovými skúsenosťami, ale aj pre dospelých nadšencov tanca bez skúseností.

Monika

Monika je absolvent 8 ročného konzervatória Evy Jaczovej so zameraním na moderný tanec (pod vedením Bibiany Lanczovej). Počas štúdia na konzervatóriu spolupracvala s Joe Alegadom (technika Jose Limona), ktorý vytvoril pol hodinové vystúpenie na absolventský koncert. Následne pokračovala v štúdiu na VŠMU po bakalársky ročník, kde mala možnosť spolupracovať s významným choreografom a pedagógom Antonom Lachkým. Zameranie jej bakalárskej práce bolo na jazzovú tanečnú techniku.

Rezervujte si hodinu online

Rezervovať online