Jazz Basic deti

Jazzový tanec má korene v afroamerickej kultúre. Jeho charakteristickými črtami sú polyrytmika, polycentrika a individualita štýlu. Jazz Basic deti v rešpektuje kondičné a koordinačné schopnosti každého dieťaťa. Nadväzuje na predošlý pohybový základ a postupne pridáva ďalšie nové prvky. Ak je to v možnostiach rodičov, je dobré, aby sa dieťa tancu či pohybu venovalo pravidelne a získalo tak určitý kondičný a tanečný návyk.

Jazzová tanečná technika je ideálnym technickým základom pre Vašich malých tanečníkov, ktorí si vďaka nej zlepšia koordináciu svojich pohybov, tanečnosť a strávia zaujímavé chvíle v spoločnosti tanca.

Tanec a deti jednoducho k sebe patria.

Paťa

Svoju tanečnú cestu začala Paťa v rodnom Poprade- v tanečnom klube TREND Poprad, s ktorým sa zúčastňovala rôznych vystúpení, predstavení, súťaží na Slovensku i v zahraničí.
Roku 2008 bola prijatá na Súkromné tanečné konzervatórium v Košiciach. Ako študentka sa každoročne zúčastnila záverečného predstavenia v Štátnom divadle Košice, kde mohla aktívne prehlbovať svoju tanečnú prax. Každodenným, niekoľkohodinovým trénovaním sa postupne prepracovala na Vysokú školu múzických umení, kde momentálne študuje 3.ročník bakalárskeho štúdia; odbor tanečné umenie – pedagogika moderného tanca.

Rezervujte si hodinu online

Rezervovať online