Time shedule

Use the filter to find the lesson you are looking for quickly and easily!

Čas Sála Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
09:00 Malá sála
Veľká sála 09:00 - 10:00 / 25.1.
Body Forming -

Natália online na FB
09:00 - 10:00 / 26.1.
Ashtanga Joga -

Nati online na FB
09:00 - 10:00 / 27.1.
Full Body Workout -

Adam online na FB
09:00 - 10:00 / 28.1.
Balanced joga -

Nati online na FB
09:00 - 10:00 / 29.1.
Tabata -

Natália online na FB
09:00 - 10:00 / 30.1.
Flexi Joga -

Mia Majeríková online na FB
18:00 Malá sála
Veľká sála 18:00 - 19:00 / 25.1.
Flashdance -

Simona online na FB
18:00 - 19:00 / 26.1.
Port De Bras -

Helena online na FB
18:00 - 19:00 / 27.1.
HIT Aerobic s Natáliou / online na FB -
18:00 - 19:00 / 28.1.
Stage Dance -

Pauli online na FB
18:00 - 19:00 / 29.1.
Balet -

Marina Beg / online na FB
18:00 - 19:00 / 31.1.
STREET CHOREO Special class - Simon Šinka / online na FB -

BEG – beginner
INT – intermediate
ADV – advanced
PRO – professional
ZUŠ – základná umelecká škola

OH – open hour