Novinky

Detské kurzy a otvorené hodiny

By 22. novembra 2018 No Comments

Prinášame vám prehľad nových kurzov pre deti od februára 2019. V ponuke sú tanečné ako aj pohybové kurzy, kde deti zažijú množstvo zábavy a naučia sa základy tanečných prvkov či vnímanie hudby.

  • individuálny prístup pod vedením skúsených lektorov
  • dôraz na správne držanie tela
  • možnosť dať si kávičku alebo čaj v našom Dance Bare

TANEČNÁ PRÍPRAVA pre deti 5-7 r.

Tanečná a pohybová príprava je určená pre deti predškolského a školského veku. Hodiny sú zamerané na získanie základných pohybových zručností a návykov, zlepšenie koordinácie pohybov a osvojenie si správneho držania tela. Rozvíjajú pohybovú pamäť a učia deti vnímať rytmus a dynamiku hudby. Príprava detí je založená na zákonitostiach detských hier. Využívajú sa pri nej detské piesne, ktoré sú deťom v tomto veku veľmi blízke. Pohyby väčšinou kopírujú text piesní a tým sú pre deti ľahšie zapamätateľné.

utorok a piatok 15:00 – 16:00

Rezervácie na:

recepcia@riverparkdanceschool.sk, alebo +421 (0)910 373 373

TANEČNÁ PRÍPRAVA pre deti 7.-9. r.

Hodiny pre vekovú kategóriu 7-9 rokov nadväzujú na predchádzajúcu nižšiu úroveň Tanečná príprava pre deti 5-7 r., kde sa deti naučili základné pohybové zručnosti a správne návyky, držanie tela, orientáciu a pohyb v priestore. Tanečná príprava  pre deti 7-9 je zameraná na osvojenie základov jednotlivých tanečných techník – najmä jazzový, moderný a klasický tanec. Deti sa na hodinách oboznámia so špecifikami  týchto tanečných štýlov už podrobnejšie. Súčasťou hodín je aj tanečná prax, ktorá pozostáva z vytvárania a nácviku jednotlivých tanečných variácií a choreografií…

utorok a piatok 16:05 – 17:05

Rezervácie na:

recepcia@riverparkdanceschool.sk, alebo +421 (0)910 373 373

tanec deti bratislava tanecne kurzy
tanec deti bratislava tanecne kurzy

BALET deti od 5 r.

Hodina  „Balet deti od 5 rokov“ je zameraná na prípravu klasického tanca, rozbor, pre začínajúce malé baletky. Cieľom hodín je osvojenie si správneho postavenia, držania tela a oboznámenie sa so základnými prvkami techniky klasického tanca. Prostredníctvom hodiny baletu dieťa hravou formou rozvíja svoju pohybovú koordináciu (koordináciu dolných končatín s hornými končatinami s pohybmi hlavy a trupu), rytmus, orientáciu a pohyb v priestore, pohybový rozsah, spevňuje svalstvo, pracuje na posilnení posturálneho svalstva pre správny anatomický vývoj, Hodiny sú tiež vhodné pre deti, ktoré si potrebujú odstrániť problém plochej nohy. Hodina pozostáva zo zahrievacích cvičení, prípravných cvičení na zemi, spevňujúcich a naťahujúcich cvičení, základných prvkov pri tyči a krátkych pohybových variácií. Súčasťou hodiny sú tiež rytmicko-pohybové variácie v priestore a práca s hudbou.

pondelok a streda 16:00 – 17:00

Rezervácie na:

recepcia@riverparkdanceschool.sk, alebo +421 (0)910 373 373

balet deti kurz bratislava
Balet deti kurz Bratislava
balet deti bratislava kurz
Balet deti kurz Bratislava

JAZZ „basic“ deti

Jazzový tanec má korene v afroamerickej kultúre. Jeho charakteristickými črtami sú polyrytmika, polycentrika a individualita štýlu. Jazz Basic deti v rešpektuje kondičné a koordinačné schopnosti každého dieťaťa. Nadväzuje na predošlý pohybový základ a postupne pridáva ďalšie nové prvky. Ak je to v možnostiach rodičov, je dobré, aby sa dieťa tancu či pohybu venovalo pravidelne a získalo tak určitý kondičný a tanečný návyk. Jazzová tanečná technika je ideálnym technickým základom pre Vašich malých tanečníkov, ktorí si vďaka nej zlepšia koordináciu svojich pohybov, tanečnosť a strávia zaujímavé chvíle v spoločnosti tanca. Tanec a deti jednoducho k sebe patria.

pondelok a streda 17:05 – 18:05

Rezervácie na:

recepcia@riverparkdanceschool.sk, alebo +421 (0)910 373 373

jazz basic deti bratislava
jazz basic deti bratislava
jazz basic deti bratislava

STREET DANCE deti

Street dance, nazývaný tiež pouličný tanec je zastrešujúci pojem, ktorý sa používa na opis tanečných štýlov, ktoré sa vyvinuli mimo tanečného štúdia, priamo v uliciach, školských dvoroch a tanečných kluboch. Začal sa objavovať v Spojených štátoch v roku 1970. Pod tento pojem patria tanečné štýly ako: Breakdance, popping, locking, Hip Hop new style, House dance a C-walk. 

Street dance zahŕňa všetky pouličné tance, v ktorých si nachádza stále väčšiu obľubu mladá generácia. Medzi tanečné techniky a štýly, ktoré možno do Street dance zaradiť patrí hip hop new style, hip hop old style (klasický, počiatočné hip hop), hype, funky, súčasťou toho je ako úplne prvý lockin ‚, ďalej potom poppin‘ a house. Všetky tieto tance sú neoddeliteľne spojené s konkrétnou hudbou a životným štýlom.

Na kurz Street Dance sa deti:

  • učia tancovať v uvoľnenej a dobrej atmosfére
  • naučia „pouličný tanec“, freestyle, choreografie a iné
  • naučia budovať si sebavedomie
  • naučia budovať si nové priateľstvá
  • naučia tancovať od najlepších lektorov
  • formujú tancom svoju postavu

utorok a štvrtok 16.00 – 17.00

Rezervácie na:

recepcia@riverparkdanceschool.sk, alebo +421 (0)910 373 373