Novinky

5 zaujímavých kníh o tanci

By 16. apríla 2021 No Comments

Dnes si spolu rozoberieme krásnu tému o tanci, konkrétne päť zaujímavých kníh s tanečnou tématikou. Vybrali sme pre vás žánrovo rôzne s ktorými sa ich autori popasovali každý po svojom. Určite ste si všimli, že naša tanečná škola pred časom začala ponúkať v rámci svojich priestorov aj možnosť čitárne. Už v jeseni ste si mohli na našej teraske posedieť v príjemných, mäkkých vyhrievaných dekách a k čaju si zobrať akúkoľvek knižku z našej ponuky. Knihy o tanci sú špeciálne. Nielen, že nás zasväcujú do tajov tohto umenia, ale aj odkrývajú životy tanečníkov a ich mnohokrát neľahké osudy, vzostupy i pády. Ako povedal Elvis Costello (muzikant) je pravdou, že „písať knihu o tanci je ako tancovať o architektúre“.

Sally Banes je aj dnes pre mnohých ľudí, zaoberajúcich sa tancom priekopníčkou a jednou z prvých akademikov vôbec, ktorí aplikovali kritickú teóriu tanca. Napísala na túto tému niekoľko vynikajúcich prác a mnohí ju chápu aj ako analýzu a definíciu postmoderného tanca „Terpsichore in Sneakers“. Zároveň však, sa „Tancujúce ženy“ pozerajú na život optikou feminizmu a veľa odhaľujú zo zákulisia baletu,  od toho romantického až po ruský. Vo svojej knihe sa veľa venovala aj témam rovnoprávnosti, seba prezentácii a ich rozdielom podľa pohlavia, či rasy. Ženu rozoberá z viacerých uhlov jej životných rolí, či ako dievča, ženu, nevestu, matku, alebo kurtizánu. Snaží sa upriamiť pozornosť čitateľa aj na rozdiely v spoločenských rolách v živote ženy a to všetko premieta do analýz postmoderného tanca.

Druhá kniha s názvom „Marmalade Me“ od Jill Johnston bola na dané pomery chápaná ako provokatívna.  Jill Johnston bola poetkou, filozofkou a feministkou, ktorá dlhé roky pôsobila v novinách „Village Voice“, kde sa jej články o tanci stali definíciou newyorskej tanečnej scény 60tych rokov. Vo svojej rubrike „dance journal“ mnohokrát úplne zabudla písať o tanci a skôr sa venovala svojim osobným a vtipným príbehom, ktoré ju spájali so svetom umenia a ktoré v konečnom dôsledku hovorili najviac o postmodernej tanečnej scéne tej doby. Kniha obsahuje veľké množstvo týchto článkov a tým pádom tvorí pomyselný denník, ktorý zachytáva život tanečníkov v celej svojej reálnej podobe.  Práve táto kniha je považovaná za jedno z vrcholný diel Jill, keďže v ňom jasne ukázala ako rozumie postmodernému tancu.

Tretia kniha s názvom  Alien Bodies, representations of modernity, race and nation in early modern dance,  („Mimozemské telá: predstavenie moderny, rasy a národa v tanci ranného novoveku“, autor: Ramsay Burt predstavuje dôležitý míľnik pochopenia moderného tanca v kontexte jeho prevedenia. Ramsay Burt je profesorom histórie tanca a táto kniha z roku 1998 zmenila pohľad na tanec. Podľa Burta má tanec schopnosť prezentovať svoje názory a presvedčenia v kultúrnopolitickom rozmedzí ako aj vie predstavovať nástroj na ovplyvňovanie spoločenského diania zo súhlasom vyššej moci tej ktorej doby. Burt demonštruje, ako bol tanec v 20. a 30. rokoch 20. storočia silným nástrojom pri formovaní kultúrneho názoru, a sleduje, ako bol striedavo manipulovaný na politické účely a naopak, ako rozvracal a protestoval proti rôznym režimom. Aj keď už nasledovalo veľa titulov, ktoré vyvrátili niektoré z predpokladov, ktoré Burt uvádza, alebo sa ďalej rozvíjali jeho myšlienky, „Mimozemské telá“ zostávajú základnou čitateľskou voľbou pre všetkých, ktorí chcú pochopiť vývoj moderného tanca a baletu v 20. storočí.

Naša ďalšia kniha je celkom iná ako tie predošlé, hlavne tým, že sa priamo venuje témam homosexuality, občianskych práv a slobody žien v živote afroameričanov v Amerike v 20.storočí. Kniha „Dancing Revelations: Alvin Ailey´s Embodiment of African American Culture“ od Thomasa DeFrantza mapuje život Alvia Ailyho a jeho naikonickejšieho dielo „Revelation“, ktoré je dodnes považované za jeho najlepšie dielo, ktoré v rámci svojej Ailey Company vyprodukoval. Je plné vplyvov jazzu a blues a tvorí jeden zo základných kameňov čiernej kultúry tanca. Život Aileyho bol plný tancu ale aj pomoci tým najslabším. Aktivizoval sa v sociálnej pomoci pre slabších a poukazoval na ohromné rozdiely v životných príležitostiach či už na základe rasy alebo pohlavia.

Posledná kniha, ktorú sme pre vás vybrali je opäť kniha, ktorá mapuje úplne inú časť sveta a kultúry tancu: „ Sensational Knowledge: Embodying Culture through Japanese (  „Vnútorné poznanie: Stelesnenie kultúry prostredníctvom japonského tanca“ od Tomieho Hahna. Hahn vo svojej knihe tvrdí, že univerzálna pravda o tanci je, že tanečné vedomosti sa prenášajú z tela na telo priamo pri samotnom tanci medzi jednotlivými tanečníkmi. Doslova tvrdí, že pri tanci učí jeden orgán ten druhý ako sa pohybovať pomocou kinetického prenosu a aj keď ide o konkrétnu techniku či štýl prenáša sa aj predstava o kultúrnej identite a emóciách. Kniha je prípadovou štúdiou Hahnovej vlastnej cesty za osvojením si klasického japonského tanečného štýlu „nihon buyo“, a je popretkávaná aj príbehmi ďalších tanečníkov, ktorých cieľom je zistiť, ako nás tanec vedie na „hranice našich možností existencie“ a ako nás môže naše kinetické učenie ovplyvniť pri prekračovaní hraníc tohto umenia.