Ondrej


Pohybovej aktivite sa venuje od útleho veku. Vo svojich  8 rokoch sa začal venoval  gymnastike a neskor sa aktívne venoval ľadovému hokeju.
Ondrej vyštudoval Univerzitu Komenského Fakultu telesnej výchovy a športu, odbor trénerstvo a pedagogika.
Počas štúdia na tejto fakulte absolvoval predmety, kurzy a školenia ktoré aktívne využíva pri tvorbe pohybových programov pre širokú verejnosť.

Dosiahnuté odborné vzdelanie a skúsenosti Ondreja oprávňujú viesť tréningové skupiny a jednotlivcov vo vybraných pohybových aktivitách a formách činností.
Tvoriť, realizovať a hodnotiť pohybové programy na udržanie zdravia a zdatnosti.
Popri štúdiu na vysokej škole sa dostal aj k problematike zdravotnej telesnej výchovy, odstraňovanie funkčných porúch, skrátených a oslabených svalov. 

Ondrej je kvalifikovaný  osobný fitnes tréner so zameraní na zdravý životný štýl a stravu a pôsobí tiež ako tanečný predagog.
Momentálne sa pripravuje na majstrovstvá mužov v kategórii fitness.

Ondrej v Riverpark Dance School vedie hodiny Circle Body Workout.

Zarezervujte si hodinu s Ondrejom z nášho rozvrhu už teraz.