Jakub

Jakub ukončil bakalárske štúdium na FTVŠ UK a pokračuje ďalej v magisterskom štúdiu. Celý život sa venuje športu. Momentálne pôsobí ako osobný tréner v prvotriednom Fitness centre Cvičisko. Popri štúdiu na fakulte absolvoval mnoho kurzov z rôznych oblasti ako DNS, ACT, Kettlebel atď., čo mu rozšírilo poznatky z oblasti kondičného tréningu. Jeho zameraním je hlavne Funkčný tréning, ktorému sa venuje aj na otvorených hodinách v Riverpark Dance School.