Stanka


Stanka pôsobí ako nezávislá choreografka, tanečnica a tanečný pedagóg. Absolvovala Konzervatórium J.L.Bellu v Banskej Bystrici a Hudobno-tanečnú fakultu VŠMU v Bratislave. Posobila v Štúdiu tanca Banská Bystrica, spolupracovala s viacerými významnými domácimi a zahraničnými choreografmi, vystupovala vo viacerých krajinách Európy. V Japonsku získala spolu s tanečnou skupinou MY3 významnú cenu poroty SAITANA International Dance 2002. V roku 2006 bola v Bratislave nominovaná na ocenenie Philips Morris Kvet Baletu za rok 2005.

Pedagogicky posobí na slovensku i v zahraničí, kde sa orientuje na súčasné tanečné techniky a partnering spolu s tanečníkom Danielom Račekom. Ako choreografka spolupracuje na rôznych divadelních inscenáciach a medzižánrových podujatiach. Momentálne pôsobi v DEBRIS company (pre ktorý vytvorila choreografie Soliloquy, Dolcissime Sirene, Ortopoetikum, Hexen, MONO ),spolupracuje s divadlom Skrat a alternatívnym divadlom Elle Danse. V roku 2009 získala ocenenie TAOS: tanečná osobnosť sezóny / za spoluvytvorenie a interpretáciu trojúlohy Eva-Afrodita-Helena v predstavení Jablko (alternatívne divadlo elledanse) a za postavu vytvorenú a interpretovanú pre predstavenie Hexen (zoskupenie Debris company).