Magdaléna

Magdaléna začala s tancom v divadle Andreja Bagara v Nitre. Neskôr vyštudovala VŠMU v Bratislave. Už počas štúdia na vysokej škole účinkovala v rôznych predstaveniach divadla Nová scéna v Bratislave. Po založení tanečného súboru divadla Nová scéna sa stala jeho internou členkou a v roku 2007-08 aj jeho vedúcou. Pôsobí tiež ako asistentka choreografov, repetítorka v muzikálových predstaveniach, dlhodobo spolupracuje s choreografom Jánom Ďurovčíkom a jeho JAN company, od roku 2004 spolupracuje s Edita-Braun company (Salzburg), úzko spolupracuje s choreografkou Martou Polákovou a jej DAJV company. Účinkuje v súčasných predstaveniach alternatívneho divadla Elledanse, zúčastňuje sa tanečných festivalov doma i v zahraničí a od roku 2007 pôsobí taktiež ako lektor, národný i medzinárodný porotca IDO (International Dance Organization).