Ľubica

Ľubica vyštudovala klasický tanec na tanečnom konzervatóriu v Košiciach, na Vysokej škole múzických umení vyštudovala odbor Pedagogika klasického tanca a v odbore Tanečné umenie získala titul artis doctor. Ako tanečný interpret účinkovala v Opere SND („Dcéra Pluku“), v Divadle Nová scéna v Bratislave („Krysař“), v Balete Štátneho divadla v Košiciach („Luskáčik“, „Labutie jazero“, „Giselle“) a v Činohre Štátneho divadla v Košiciach („Popoluška“). Klasický tanec vyučovala na Základnej umeleckej škole, Hálková v Bratislave, v ľudovom súbore Gymnik, na medzinárodnom sústredení krasokorčuliarov v Piešťanoch a v gymnastickom oddiely TJ – Košice.

Momentálne pôsobí ako pedagóg klasického tanca a odborný asistent na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a ako pedagóg klasického tanca, koncertnej a scénickej praxe, tanečnej gymnastiky a dejín tanca a baletu na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave.