Cvičenie mamičky s deťmi (1-3 r.)

Počas hodiny sa využívajú aktivity na uvoľnenie energie, pričom sa striedajú aktivity zamerané na dieťa a aktivity, ktoré robia dospelí a deti spolu. Hodina je sprevádzaná pesničkami a rôznymi pomôckami. Dôležité je, aby hodina bola príjemná, veď tak ako dospelí aj deti nemajú vždy svoj deň. Raz ich všetko zaujíma, inokedy vôbec nič ...

Cvičenie má pre dieťa niekoľko prínosov: podporuje motorický vývin dieťaťa a jeho koordináciu pohybov, pomáha deťom uvoľniť nazhromaždenú energiu a pomáha dieťaťu zvyknúť si na kolektív.