Jazz

Základy jazzovej hudby či tanca nájdeme v rytmoch, ktoré do Ameriky priniesli africkí otroci – zvykli každú udalosť oslavovať tancom a hudbou. Jazzová technika je základom pre akýkoľvek tanečný štýl, či už sa mu chcete venovať vážne alebo si tancovať len tak, pre radosť z pohybu. Na vývoj jazzu v minulosti vplývali aj iné tanečné techniky ako napríklad klasický tanec, contemporary, americký moderný tanec, nemecký výrazový tanec, rovnako ako aj samotní pedagógovia a choreografi. Charakteristickými črtami sú improvizácia, polyrytmika, polycentrika a individualita štýlu.

Jazz si veľmi zakladá práve na technike, čo pramení z jeho silného prepojenia s baletom. Na Broadway sa jazzový tanec vyvinul do nového, „hladkého“ štýlu, ktorý je dnes vyučovaný ako moderný jazz – významná tanečnica, ktorá ho od roku 1950 pretvárala v tomto duchu, bola Katherine Dunham. Jazzový tanec bol spopularizovaný do väčších rozmerov prácou Boba Fosse, ktorú môžeme vidieť v rámci broadwayských show ako Chicago, Cabaret, Damn Yankees či The Pajama Game.

Moderný jazzový tanec je dnes vnímaný ako dôležitý prvok muzikálového divadla a je vídaný aj v hudobných videách.

Hodiny Jazzu v Riverpark Dance School sú určené primárne pre pokročilých tanečníkov a tých, ktorí majú už nejaké tanečné skúsenosti za sebou. Na svoje si prídu však i začiatočníci, keďže jednou z častí hodiny sú technické cvičenia zamerané na osvojenie, udržanie a rozvinutie základných princípov tejto techniky, správneho držania tela, jeho spevnenia a natiahnutia. Každý pedagóg jazzového tanca má svoj vlastný štýl a spôsob výučby. V súčasnosti je táto tanečná technika neraz fúziou s iným tanečným štýlom. Cieľom tejto ´open class´ je obohatiť tanečníkov o skúsenosti lektora, rozvíjať ich technické a interpretačné schopnosti, a hlavne im dať priestor na to, aby zabudli na problémy všedného dňa a zatancovali si.
 

 Vyskúšajte u nás Jazz! V ponuke je aj dancehallhip hopsambavalčík alebo kurz salsy a iné zaujímavé tanečné kurzy, hodiny a rôzne cvičenia.