Dominika Chrapeková


Dominika tancovala od siedmych rokov spoločenské tance súťažne na profesionálnej úrovni. Mala úspechy v oboch tanečných kategóriach ako v štandardných, tak aj v latinskoamerických tancoch. Patria sem popredné finálové umiestnenia na Majstrovstvách Slovenskej republiky. Je štvornásobnou majsterkou a trojnásobnou vicemajsterkou Slovenska v štandardných aj latinskoamerických tancoch v kategórii junior a mládež.
Avšak za svoj najvýznamnejší úspech počas svojej tanečnej kariéry považovala reprezentáciu Slovenska na Majstrovstvách Európy a sveta, kde sa svojimi umiestneniami zaradila do prvej 20 svetového rebríčka.

Okrem spoločenských tancov má skúsenosti aj s umeleckou sférou. Je absolventkou Vysokej školy múzických umení, kde študovala odbor tanečné umenie – moderný tanec. Pôsobenie na tejto vysokej škole jej rozšírilo obzor v tanečnej oblasti a prinieslo nové skúsenosti s inými tanečnými technikami. Jednou z nich je jazzový tanec, v ktorom našla uplatnenie a mohla ho aplikovať na divadelnej scéne.

Dominika pôsobila v poslednej sérií najpopulárnejšej tanečnej show Lets Dance, v ktorej tvorila tanečný pár s hercom Vladimírom Kobielskym. Prebojovali sa až do samotného finále a podarilo sa im získať titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu.

Medzi ďalšie úspechy z mediálnej oblasti patrí účinkovanie v šou Česko Slovensko má talent za rok 2016 v tanečnej skupine Dancecool crew, ktorá sa prebojovala do úplného finále.

Okrem toho, že sa naďalej aktívne podiela na rôznych tanečných projektoch, odovzdáva svoje skúsenosti aj ďalším milovníkom tanca ako tanečná lektorka vo viacerých tanečných školách.

V Riverpark Dance School vedie Dominika hodiny Pro/AM a taktiež individuálne hodiny Spoločenského tanca.