Tanečná príprava pre deti  

 

TP 5-7 rokov


Tanečná a pohybová príprava je určená pre deti predškolského a školského veku. Hodiny sú zamerané na získanie základných pohybových zručností a návykov, zlepšenie koordinácie pohybov a osvojenie si správneho držania tela. Rozvíjajú pohybovú pamäť a učia deti vnímať rytmus a dynamiku hudby. 

Príprava detí je založená na zákonitostiach detských hier. Využívajú sa pri nej detské piesne, ktoré sú deťom v tomto veku veľmi blízke. Pohyby väčšinou kopírujú text piesní a tým sú pre deti ľahšie zapamätateľné. 


TP 7-9 rokov


Hodiny pre vekovú kategóriu 7-9 rokov nadväzujú na predchádzajúcu nižšiu úroveň Tanečná príprava pre deti 5-7 r., kde sa deti naučili základné pohybové zručnosti a správne návyky, držanie tela, orientáciu a pohyb v priestore.
 
Tanečná príprava  pre deti 7-9 je zameraná na osvojenie základov jednotlivých tanečných techník – najmä jazzový, moderný a klasický tanec. Deti sa na hodinách oboznámia so špecifikami  týchto tanečných štýlov už podrobnejšie. Súčasťou hodín je aj tanečná prax, ktorá pozostáva z vytvárania a nácviku jednotlivých tanečných variácií a choreografií...Moderný tanec pre deti v Riverpark Dance School

Vyskúšajte u nás tanečný kurz Tanečná príprava pre deti - moderný tanec! V ponuke detských hodín je aj tanečný kurz Tanec deti alebo Jazzová príprava pre deti